HissjöNet / Hissjö By / Sida för en nyhet

Information från Vakin till Hissjö by

Karta

Under 2019 kommer det att byggas en överföringsledning för dricksvatten mellan Piparböle och Hissjö. Syftet med ledningen är att säkra framtida dricksvattenförsörjning till Hissjö.
Arbete på land
Detta arbete medför att det kommer finnas entreprenadmaskiner i området, och det kommer att grävas i området. De platser som det grävs på kommer att vara uppskyltade. Vi uppmanar dig som besökare i området att uppmärksamma skyltar, anslag och eventuella avspärrningar. Även framkomligheten i området kan stundtals vara begränsad.
Arbete på Sjöar
Stora delar i bygget av överföringsledning kommer att ske på de båda sjöarna. Detta kan göra att ledningar och olika typer av byggutrustning kan finns på isarna. När ledningen sedan ska sänkas ned till sjöbotten kan det skapas större eller mindre vakar i både Piparböle- och Hissjön. Vi uppmanar de som besöker dessa sjöar att vara uppmärksamma på skyltning och avspärrningar runt vakar eller andra åtgärder på sjöarna.
Aktiviteterna ute på sjöarna kommer att öka från och med den 4 mars. Alla vakar eller hål som tas upp av Entreprenören kommer att stängslas in med byggstaket. 
(Det fattas en bild men den kommer...)

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: